Dane teleadresowe

W podanych adresach poczty elektronicznej (at) należy zastąpić znakiem @

  Herb Nysy

[Herb Nysa]

URZĄD MIEJSKI W NYSIE
48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15
Centrala telefoniczna 77 40 80 500
fax 77 433 27 05
e-mail: nysa(at)www.nysa.pl
www.nysa.eu   

Dane do dokumentów finansowych:
GMINA NYSA
48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15
NIP: 7532414579
REGON: 531412869


KONTAKT
Poniższy wykaz pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie zawiera: wydział - komórka, nazwisko i imię pracownika, stanowisko, pokój, nr telefonu, adres e-mail.    

Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Nysie
Kolbiarz Kordian - Burmistrz – pok. 102 – tel. 774080505 - k.kolbiarz(at)www.nysa.pl
Bobak Piotr - Zastępca Burmistrza ds. Rozwoju Społecznego (I Zastępca) - pok. 112 – tel. 774080542 - p.bobak(at)www.nysa.pl
Rymarz Marek - Zastępca Burmistrza ds. Rozwoju Gospodarczego (II Zastępca) - pok. 112 – tel. 774080542 - m.rymarz(at)www.nysa.pl
Robert Piegza – Sekretarz Miasta - pok. 101 - tel. 774080639 - r.piegza(at)www.nysa.pl
Lisoń Marian – Skarbnik Miasta – pok. 110 - tel. 774080510, tel. 603645246 - skarbnik(at)www.nysa.pl

Wydział Spraw Obywatelskich (SO)
Cymbalista Małgorzata - Naczelnik - pok. 034 - tel. 774080527 - ewidencjaludnosci(at)www.nysa.pl
DO - Komórka Dowodów Osobistych
Wierdak Tomasz - Podinspektor - pok. 030 - tel. 774080531 - dowody(at)www.nysa.pl
Kaczmarska Aneta - Inspektor - pok. 030 - tel. 774080531 - a.kaczmarska(at)www.nysa.pl
EL - Komórka Ewidencji Ludności
Kochajkiewicz Jadwiga - Podinspektor - pok. 034 - tel. 774080637 - sprawyobywatelskie2(at)www.nysa.pl
Rogowska Ewa - Inspektor - pok. 034 - tel. 774080527 - ewidencjaludnosci2(at)www.nysa.pl
Byczek Maciej - Podinspektor - pok. 034 - tel. 774080637 – m.byczek(at)www.nysa.pl
Anna Płończak - Podinspektor

Kancelaria i Archiwum Zakładowe (KA)
Mirosław Gruchacz - Kierownik - pok. 301 - tel. 774080607 - m.gruchacz(at)www.nysa.pl
Kleszczyńska Edyta - Podinspektor - tel. 774080524 - e.kleszczynska(at)www.nysa.pl

Architekt Miejski (AM)
Jabłoński Roman - Główny Specjalista - pok. 212 - tel. 774080640 - r.jablonski(at)www.nysa.pl   

Audytor Wewnętrzny (AW)
Szulin Patrycja - Audytor Wewnętrzny - pok. 207 - tel. 774080528 - p.szulin(at)www.nysa.pl   

Wydział Rozwoju Infrastruktury i Drogownictwa (ID)
Mnich Roman - Naczelnik - pok. 135 - tel. 774080569 - naczelnik_ir(at)www.nysa.pl
Lis Tomasz - Zastępca Naczelnika - pok. 136 - tel. 774080579 - realizacje(at)www.nysa.pl
IR - Komórka Inwestycji i Remontów
Tatarczak Andrzej - Podinspektor - pok. 136 - tel. 774080579 - inwestycje(at)www.nysa.pl
Siwiec Katarzyna - Inspektor - pok. 139 - tel. 774080581 - rozliczenia_inwestycji4(at)www.nysa.pl
Piwowar Kazimiera - Inspektor - pok. 139 - tel. 774080582 - rozliczenia_inwestycji2(at)www.nysa.pl
Jakimczyk Kazimierz - Inspektor - pok. 134 - tel. 774080583 - realizacje3(at)www.nysa.pl
Szatkowski Witold -Inspektor - pok. 136 - tel. 774080567 - remonty(at)www.nysa.pl
Tasarek Ryszard - Inspektor - pok. 134 - tel. 774080583 - realizacje4(at)www.nysa.pl
Szczęsna Halina - Inspektor - pok. 137 - tel. 774080580 - rozliczenia_inwestycji3(at)www.nysa.pl
Borek Zenon - Inspektor - pok. 137 - tel. 774080580 - realizacje2(at)www.nysa.pl
DR - Komórka Drogownictwa
Raczek Sebastian - Inspektor- pok. 128 - tel. 774080563 - drogownictwo(at)www.nysa.pl
Fałdzińska Weronika - Podinspektor - pok. 128 - tel. 774080563 - w.faldzinska(at)www.nysa.pl
Wójtowicz Małgorzata - Podinspektor - pok. 128 - tel. 774080563 - gkd3(at)www.nysa.pl
Beata Drozdowska - Inspektor
SP - Komórka Strefy Płatnego Parkowania
Kolarska Janina - Podinspektor - pok. 126 - tel. 774080554 - strefaparkowania2(at)www.nysa.pl
Jadwiga Zielińska - Inspektor - pok. 126 - tel. 774080554 - strefaparkowania(at)www.nysa.pl   

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej (PS)
Ślimak Elwira - Naczelnik - pok. 216 - tel. 774080558 - e.slimak(at)www.nysa.pl
Kajling-Rudzka Zofia - Zastępca Naczelnika - pok. 216 b - tel. 774080620 - z.kajlingrudzka(at)www.nysa.pl
Godyń Katarzyna - Zastępca Naczelnika - pok.120 - tel. 774080555 - k.godyn(at)www.nysa.pl
LK - Komórka ds. Lokalowych
Kulig Jolanta - Podinspektor - pok. 209 - tel. 774080559 - j.kulig(at)www.nysa.pl
Czarnopolska Bogumiła - Specjalista - pok. 209 - tel. 774080559 - b.czarnopolska(at)www.nysa.pl
Ćwięcek Alina - Inspektor - pok. 202 - tel. 774080565 - wspolnoty_mieszkaniowe(at)www.nysa.pl
Sałęga Maciej - Podinspektor - pok. 202 - tel. 774080565 - m.salega(at)www.nysa.pl
PR - Komórka Polityki Społecznej i Rynku Pracy
Kędzierska Katarzyna - Inspektor - pok. 122 - tel. 774080529 - k.kedzierska(at)www.nysa.pl
Wawrzkowicz Małgorzata - Inspektor - pok. 122 - tel. 774080529 - sport(at)www.nysa.pl
Majdańska Małgorzata - Inspektor - pok. 024 - tel. 774080568 - m.majdanska(at)www.nysa.pl
Gródecki Remigiusz - Inspektor - pok. 026 - tel. 774080606 - r.grodecki(at)www.nysa.pl
KSZ - Komórka Kultury, Sportu i Ochrony Zabytków
Kostrzewa Paweł - Inspektor - pok. 205 - tel. 774080578 - p.kostrzewa(at)www.nysa.pl
Złotowska Agnieszka - Inspektor - pok. 205 - tel. 774080578 - a.zlotowska(at)www.nysa.pl

Biuro Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (BZP)
Krzywoń Jacek - Kierownik - pok. 216A - tel./fax 774080553 - zp_nysa(at)op.onet.pl
Lis Andrzej - Starszy Specjalista - pok. 216A - tel. 774080560 - a.lis(at)www.nysa.pl   

Wydział Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej (RW)
Robert Giblak - Naczelnik - pok. 040 - tel. 774080562 - r.giblak(at)www.nysa.pl
RL - Komórka Rolnictwa
Baziuk Michał - Inspektor - pok. 033 - tel. 774080546 - m.baziuk(at)www.nysa.pl
Iwona Kopcisz – Podinspektor – pok. 038 – tel. 774080577 - i.kopcisz(at)www.nysa.pl
Anna Jamrozowicz - - pok. 035 – tel. 774080647 – a.jamrozowicz@www.nysa.pl
OŚ - Komórka Ochrony Środowiska
Lewicki Łukasz - Inspektor - pok. 029 - tel. 774080548 - ochrona_srodowiska(at)www.nysa.pl
Tyczyńska Izabela - Podinspektor - pok. 036 - tel. 774080648 - i.tyczynska(at)www.nysa.pl
Aleksandra Kortz - Podinspektor
Anna Wolańska-Sadłek - Podinspektor
GK - Komórka Gospodarki Niskoemisyjnej i Komunalnej
Pawlus Krystyna - Inspektor - pok. 036 - tel. 774080566 - gospodarkakomunalna(at)www.nysa.pl
Ermel Magdalena - Inspektor - pok. 036 - tel. 774080566 - gkd2(at)www.nysa.pl
Koczut Kamila – Podinspektor - pok. 031 - tel. 774080523 - k.koczut(at)www.nysa.pl
Skakuj Joanna – Inspektor - pok. 031 - tel. 774080523 - j.skakuj(at)www.nysa.pl
SBZ -Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej
Andrzej Jakubiszak - Specjalista tel. 774310499, tel. 729697723 - schronisko.konradowa(at)vp.pl   

Wydział Planowania Przestrzennego (PP)
Piwowarczyk Sławomir - Naczelnik - pok. 210 - tel. 774080594 - s.piwowarczyk(at)www.nysa.pl
Siwek Ewa - Zastępca Naczelnika - pok.206 - tel. 774080574 - gn(at)www.nysa.pl
AU - Komórka Architektury i Urbanistyki
Lampa Grażyna - Inspektor - pok. 213 - tel. 774080572 - architektura(at)www.nysa.pl
Kasprzyk Zofia - Inspektor - pok. 211 - tel. 774080561 - z.kasprzyk(at)www.nysa.pl
Płachta Marta - Inspektor - pok. 211 - tel. 774080561 - m.zajac(at)www.nysa.pl
Dąbrowska Marzena - Inspektor - pok. 211 - tel. 774080571 - m.dabrowska(at)www.nysa.pl
Ludwikowska Marta - Podinspektor - pok. 211 - tel. 774080571 - m.ludwikowska(at)www.nysa.pl
Ruda Marek - Inspektor - pok. 213 - tel. 774080572 - m.ruda(at)www.nysa.pl
GG - Komórka Geodezji i Gospodarki Gruntami
Kłakowicz Katarzyna - Inspektor - pok. 208 - tel. 774080570 - k.klakowicz(at)www.nysa.pl
Wolny Marlena - Inspektor - pok. 204 - tel. 774080573 - gn2(at)www.nysa.pl
Mościbrodzka Dorota - Podinspektor - pok. 204 - tel. 774080575 - gn3(at)www.nysa.pl
Fortuna-Butor Ewa - Podinspektor - pok. 206 - tel. 774080576 - e.butor(at)www.nysa.pl

Biuro Prawne (BP)
Markiewicz Aleksandra - Radca Prawny - pok. 123 - tel. 774080511 - radcy(at)www.nysa.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i OSP (ZKO)
Naciasta Danuta - Podinspektor - pok. 121 - tel. 774080525 - niejawne2(at)www.nysa.pl   

Wydział Rozwoju Gospodarczego (RG)
NC - Nyskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców
Czechowska Agata - Podinspektor - pok. 114 - tel. 774080603, tel. 609414555 - a.czechowska(at)www.nysa.pl
NW - Komórka Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych
Bagnicki Dariusz - Inspektor - pok. 112 A - tel. 774080518 - d.bagnicki(at)www.nysa.pl
ED - Ewidencja Działalności Gospodarczej
Zajma Agnieszka - Inspektor - pok. 037 - tel. 774080564 - a.zajma(at)www.nysa.pl
Sroka Sylwia - Inspektor - pok. 037 - tel. 774080550 - msp(at)www.nysa.pl   

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji (KS)
Magdalena Zioło - Inspektor - pok. 235 - tel. 774080513 - m.ziolo(at)www.nysa.pl
Wacławczyk Magdalena – Inspektor, Pełnomocnik Burmistrza Nysy ds. informacji publicznej - pok. 201 - tel. 774080633 - promocja(at)www.nysa.pl
Babiński Andrzej - Podinspektor - pok. 237 - tel. 774080522, tel. 774080587 - a.babinski(at)www.nysa.pl   

Wydział Pozyskiwania Funduszy (PF)
Bukała Anatol - Naczelnik - pok. 130 - tel. 774080589 - a.bukala(at)www.nysa.pl
Barcik Lidia - Zastępca Naczelnika - pok. 132 - tel. 774080549 - inicjatywy(at)www.nysa.pl
Bronowska Katarzyna - Inspektor - pok. 132 - tel. 774080549 - k.bronowska(at)www.nysa.pl
Nowak Marcin - Inspektor - pok. 133 - tel. 774080551 - m.nowak(at)www.nysa.pl
Olejnik Joanna - Inspektor - pok. 133 - tel. 774080551 - turystyka(at)www.nysa.pl
Smyk Anna - Inspektor - pok. 133 - tel. 774080552 - konsultacje(at)www.nysa.pl   

Wydział Administracyjny (AO)
Czepil Maria - Naczelnik – pok. 109 - tel. 774080509 - m.czepil(at)www.nysa.pl
Konstanty Ewelina - Zastępca Naczelnika - pok. 111a - tel. 774080514 - e.konstanty(at)www.nysa.pl
BR - Biuro Rady
Mrukowicz-Ternik Joanna - Inspektor - pok. 236 - tel. 774080517 - j.mrukowicz(at)www.nysa.pl
Ligas Joanna - Inspektor - pok. 236 - tel. 774080517 - j.ligas(at)www.nysa.pl
Ewelina Pawęska - Inspektor
KD - Komórka Kadr
Janicka Ewa - Inspektor - pok. 106 - tel. 774080516 - biuro_kadr(at)www.nysa.pl
Szuster Irena - Inspektor - pok. 106 - tel. 774080516 - biuro_kadr2(at)www.nysa.pl
OR - Komórka Organizacyjna
Kurowska Grażyna - Inspektor - pok. 111 - tel. 774080515 - g.kurowska(at)www.nysa.pl
Papis Alicja - Inspektor - pok. 111 - tel. 774080515 - organizacyjna(at)www.nysa.pl
Sekretariaty
Kusterka Irena - Inspektor - pok. 102 - tel. 774080505 - sekretariat_1(at)www.nysa.pl
Kluska Renata - Inspektor - pok. 112 - tel. 774080542 - sekretariat2(at)www.nysa.pl
GS - Komórka Gospodarcza
Hasij Andrzej - Inspektor - pok. 125 - tel. 774080520 - gospodarczy(at)www.nysa.pl

Samodzielne Stanowisko ds. BHP (BHP)
Fil Bogdan – Specjalista BHP - pok. 301 - tel. 774080607 - bhp(at)www.nysa.pl   

Wydział Finansowy (FN)
Zagórska-Kwaśniak Joanna - Zastępca Skarbnika pf. Naczelnika - pok. 107 - tel. 774080534 - j.zagorskakwasniak(at)www.nysa.pl
FB - Komórka Budżetu i Analiz Ekonomicznych
Długosz Marcin - Inspektor - pok. 107 - tel. 774080635 - fn(at)www.nysa.pl
FK - Komórka Księgowości i Płac
Wojnarowska Aleksandra - Z-ca Naczelnika pf. Kierownika FK - pok.105 - tel. 774080539 - fn_ksiegowosc(at)www.nysa.pl
Bębenek Renata - Specjalista - KASA nr 1 - tel. 774080605 - r.bebenek(at)www.nysa.pl
Bielawa Maria - Inspektor - pok. 106a - tel. 774080630 - fn_dochody(at)www.nysa.pl
Brajer Beata - Podinspektor - pok.107 - tel. 774080635 - fn_wydatki(at)www.nysa.pl
Brodziak Łukasz - Podinspektor - pok. 108 - tel. 774080533 - fn_wydatki1(at)www.nysa.pl
Bubel Magdalena - Inspektor - pok. 042 - tel. 774080556 - fn_windykacja(at)www.nysa.pl
Downar Agata - Podinspektor - pok. 107 - tel. 774080535 - st(at)www.nysa.pl
Graczyk Renata - Inspektor - pok. 108 - tel. 774080533 - fn_wydatki2(at)www.nysa.pl
Krawczyk Marta - Inspektor - pok. 108 - tel. 774080537 - fn_wydatki3(at)www.nysa.pl
Majerska Dorota - Inspektor - pok. 021 -tel. 774080541 - fn_dochody1(at)www.nysa.pl
Paczkowska Wiesława - Podinspektor - pok. 021 - tel. 774080612 - dochody(at)www.nysa.pl
Pawłowska Renata - Inspektor - pok. 106a - tel. 774080536 - fn_dochody3(at)www.nysa.pl
Pryga Iwona - Specjalista - KASA nr 2 - tel. 774080544 - kasa2(at)www.nysa.pl
Purcidis-Toszek Anita - Podinspektor - pok. 042 - tel. 774080556 – a.toszek(at)www.nysa.pl
Sadowska Dorota - Podinspektor - pok. 021 - tel. 774080541 - fn_dochody2(at)www.nysa.pl
Zaręba Bożena - Inspektor - pok. 106a - tel. 774080536 - place(at)www.nysa.pl
Żyrek Krystyna - Inspektor - pok. 021 - tel. 774080612 - fn_dochody4(at)www.nysa.pl
FP - Komórka Podatków i Opłat
Rybczak Agata – Kierownik FP - pok. 105 - tel. 774080539 - fn_podatki(at)www.nysa.pl
Dziurman Marta - Podinspektor - pok. 020 - tel. 774080617 - m.dziurman(at)www.nysa.pl
Kondrat Aneta - Podinspektor - pok. 019 - tel. 774080540 - a.kondrat(at)www.nysa.pl
Lagelbauer Małgorzata - Inspektor - pok. 023 - tel. 774080610 - wymiar(at)www.nysa.pl
Madera Ewa - Inspektor - pok. 022 - tel. 774080619 - fn_oplata2(at)www.nysa.pl
Olkiewicz Małgorzata - Inspektor - pok. 019 - tel. 774080538 - fn_oplaty(at)www.nysa.pl
Pacholak Grażyna - Inspektor - pok. 020 - tel. 774080617 - fn_oplata3(at)www.nysa.pl
Plichta Elżbieta - Inspektor - pok. 019 - tel. 774080540 - fn_wymiar(at)www.nysa.pl
Podoluk Monika - Inspektor - pok. 019 - tel. 774080538 - fn_nieruchomosci(at)www.nysa.pl
Pożeg Katarzyna - Podinspektor - pok. 022 - tel. 774080619 - fn_oplata1(at)www.nysa.pl
Stajak Regina - Inspektor - pok. 124 - tel. 774080557 - fn_podatki1(at)www.nysa.pl
Ślusarz Agnieszka - Inspektor - pok. 124 - tel. 774080543 - podatki(at)www.nysa.pl
Ślusarz Andrzej - Inspektor - pok. 023 - tel. 774080610 - fn_wymiar1(at)www.nysa.pl
Wajdzik Marcin - Podinspektor - pok. 124 - tel. 774080543 - fn_podatki2(at)www.nysa.pl   

Wydział Informatyki (INF)
Zynczewski Marcin - Naczelnik - pok. 113 - tel. 774080621 - m.zynczewski(at)www.nysa.pl
AS - Komórka Administracji Systemów i Zarządzania Infrastrukturą
Sroka Łukasz - St. Informatyk - pok. 113A - tel. 774080616 - l.sroka(at)www.nysa.pl
WU - Komórka Utrzymania Systemów i Wsparcia Użytkowników
Burmiński Łukasz - St. Informatyk - pok. 113A - tel. 774080521 - l.burminski(at)www.nysa.pl
Cichawa Dorota - Informatyk - pok. 113A - tel. 774080521 - d.cichawa(at)www.nysa.pl   

ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Cichawa Dorota - Informatyk - pok. 113A - tel. 774080521 - d.cichawa(at)www.nysa.pl

Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Dygas-Wandzel Joanna - Kierownik - pok. 01 - tel. 774080626 - kierownik_usc(at)www.nysa.pl
Agnieszka Kosek - Zastępca Kierownika - pok. 08 – tel. 774080547 - ros_rl(at)www.nysa.pl
Beata Brajer – Zastępca Kierownika – pok. 107 – tel. 774080635 – fn_wydatki(at)www.nysa.pl
Petecka Małgorzata - Podinspektor - pok. 010 - tel. 774080628 - m.petecka(at)www.nysa.pl
Furgała Barbara - Podinspektor - pok. 012 - tel. 774080628 - usc_1(at)www.nysa.pl
Lewicka Aleksandra - Podinspektor - pok. 03 - tel. 774080638 - a.lewicka@www.nysa.pl
Dawiskiba Katarzyna - Podinspektor - pok. 012 - tel. 774080627 - k.dawiskiba@www.nysa.pl   

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Ochronnych (IN)
Janik Stanisław – Kierownik Biura, Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych - pok. 121- tel. 774080525 - niejawne(at)www.nysa.pl
Kołodziej Adrian - Podinspektor - pok. 121 - tel. 774080525 - a.kolodziej(at)www.nysa.pl   

Straż Miejska (SM)
Smoleń Grzegorz - Komendant - pok. 045 - tel. 774080585 - tel. 601723187 - komendant_strazy(at)www.nysa.pl
Jakubowski Andrzej - Z-ca Komendanta - pok. 045 - tel. 774080644 - straz(at)www.nysa.pl
Straż Miejska - Dyżurny - pok. 045 - tel. 774080586 - dyzurnysm(at)www.nysa.pl
Jarek Mateusz - Strażnik - m.jarek(at)www.nysa.pl
Płowucha Rafał - Strażnik - r.plowucha(at)www.nysa.pl
Tokarczyk Krzysztof - Starszy Inspektor - k.tokarczyk(at)www.nysa.pl
Harkawa Urszula - Starszy Inspektor - tel. 774080641 - u.harkawa(at)www.nysa.pl, eko(at)www.nysa.pl
Sadłowski Adam – Starszy Inspektor - tel. 774080622 – oskarzyciel(at)www.nysa.pl
Studniarz Mieczysław – Starszy Inspektor
Podolski Robert – Starszy Inspektor
Przystalski Ireneusz – Starszy Inspektor
Kraszewski Jarosław – Starszy Inspektor
Kołodziejczak Robert – Starszy Inspektor
Dudek Piotr – Starszy Inspektor
Wolański Waldemar – Starszy Specjalista
Cukier Edward – Starszy Specjalista
Pawlików Adam – Starszy Specjalista
Wolański Bartosz – Młodszy Strażnik – b.wolanski(at)www.nysa.pl
Karmelita Piotr – Młodszy Strażnik – p.karmelita(at)www.nysa.pl
Daniel Mateusz – Młodszy Strażnik – m.daniel(at)www.nysa.pl
Kubik Mirosław – Młodszy Strażnik – m.kubik(at)www.nysa.pl
Jadach Brygida – Młodszy Strażnik
Małysiak Dariusz – Aplikant
Zydorczyk Daniel – Aplikant

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 29.03.2017
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 29.03.2017. Odsłon 1395, Wersja 56drukuj
Wersja : lewy  46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
Początek strony