Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony pn.: Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie

Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00

W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
 
W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "zestawienie 37-2019"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4)  ustawy Prawo zamówień publicznych,z uwagi na fakt iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: zawiadomienie  37-2019.pdf

Załączniki

1 Ogłoszenie o zamówieniu BZP (396.9kB)    
2. SIWZ (345.2kB)    
3. Wzór umowy (138.6kB)    
4. Załącznik do umowy (225.1kB)    
5. Formularze edytowalne (33kB)    
zestawienie 37-2019 (149.6kB)    
6. Zawiadomienie 37-2019 (843.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Lis
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Lis
Data wprowadzenia:2019-12-02 11:28:17
Opublikował:Andrzej Lis
Data publikacji:2019-12-02 11:29:32
Ostatnia zmiana:2019-12-11 15:09:27
Ilość wyświetleń:435