Zamówienie z ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn.

 

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych położonych na terenie Gminy Nysa”.

 

W załączeniu: 

-  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczone w BZP.,   

-   uzasadnienie faktyczne i prawne udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 P.z.p.