Budowa i przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Orląt Lwowskich pod kątem rozwoju mieszkalnictwa

 

 

Zadanie dofinansowane z Programu: "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 8 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00

 

  W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

 

 

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/86ac2c33-d8fe-448d-b795-135d1ca27df2

 

-------------------------------------------------------------

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ (1)

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia oraz  zmienia jej treść.

 

W załączeniu:

- plik: "6. Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ (1).pdf"

- plik: „7. Przedmiary ath.zip”

- plik: „8. Formularz oferty z załącznikami – edytowalny PO AKTUALIZACJI”

- plik: „9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf”

 

----------------------------------------------

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 24.898.412,00 zł  brutto

 

--------------------------------------------------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "10. zestawienie otwartych ofert 27-2022.pdf"

 

-----------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

W załączeniu pełna treść zawiadomienia - plik: "11. zawiadomienie o wyborze 27-2022.pdf"