Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym w linii odnawialnej  z limitem do 15.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu 2022 roku przejściowego deficytu budżetu

        Termin składania ofert upływa w dniu 26 stycznia 2022 r. o godzinie 10:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 2 lutego 2022 r. do godziny 10:00

 W dniu 26 stycznia 2022 r. Zamawiający udzieli odpowiedzi na złożone zapytania do treści zaproszenia do składania ofert.

-------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "wyjaśnienia treści zaproszenia.pdf"

 

------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA (2)

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "wyjaśnienia treści zaproszenia (2).pdf" oraz  "formularz oferty po korekcie"

-------------------------------------------------------------------------

 WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA (3)

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "wyjaśnienia treści zaproszenia (3).pdf" 

-------------------------------------------------------------------------

 

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT (4)

 

Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert dla przedmiotowego postępowania.

 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia  8 lutego 2022 r. do godziny 10:00

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "wyjaśnienia i zmiana treści zaproszenia  (4).pdf" oraz  "formularz oferty - termin składania 08-02-2022" 

-------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez

 Wykonawcy składający ofertę wspólną:

Bank Spółdzielczy w Otmuchowie, ul. Rynek 1b, 48-385 Otmuchów

Bank Spółdzielczy w Białej, ul. Prudnicka 29a, 48-210 Biała

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Rynek 6a, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Marża:  0,74 %