Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ul. Kmicica w Nysie

 

Termin składania ofert upływa w dniu 9  września 2021  r. o godzinie 11:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

---------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

Biuro Projektów Budowlanych PLANBUD Paweł Opałka

ul. Zjednoczenia 9/2, 48-304 Nysa

 

Cena ofertowa brutto - 129.000,00 zł