Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa – w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – w 2021 roku  

Termin składania ofert upływa w dniu 1 września 2021 r. o godzinie 14:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-----------------------------------------------------------------------

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta.