Zaproszenie do złożenia oferty pn.:

Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Niwnica.

 

Termin składania ofert  upływa w dniu 29 lipca 2019 r. o godzinie 11:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz załącznikami