Zaproszenie do składania ofert pn.

Budowa zbiornika retencyjnego w ulicy Kaczkowskiego w Nysie

Termin składania ofert  upływa w dniu 29 lipca 2019 r. o godzinie 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz załącznikami