Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Doposażenie placu zabaw w Podkamieniu

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26 maja  2021 r. o godzinie 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

------------------------------------- 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

Produkcja Handel Usługi Robert Kubas

Unikowice 45A, 48-370 Paczków

Cena ofertowa brutto- 15.450,00 zł