Zamknij okno Drukuj dokument

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy Al. Wojska Polskiego w Nysie

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24 maja 2021 r. o godzinie 12:00

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a86f4b9c-f915-469b-87af-e7c6e589eeaa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SWZ

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i w oparciu o art. 286 Pzp.  zmienia treść swz.

 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25 maja 2021 r. do godziny 12:00. 

 

  

 

 W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik :  "6. wyjasnienia i zmiana SWZ.pdf"  

 

oraz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu  plik" „7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf"

 

-------------------------------------------------------- 

WYJAŚNIENIA (2)

 

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i

  

 W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik :  "8. wyjasnienia (2).pdf"  

 

oraz plik: SST_WYPOSAŻENIE_POMIESZCZEŃ.docx

----------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKLADANIA OFERT – ZMIANA SWZ  

 

Na podstawie art.284 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert  do dnia 28 maja 2021 r. do godziny 13:00

 

W związku z powyższym (zgodnie z art. 286 ust.1 Pzp), Zamawiający zmienia odpowiednio zapisy SWZ na treść:

Pkt. 11 SWZ:   związania ofertą:  do dnia 28 czerwca 2021 r. 

Pkt. 13  ppkt.7 SWZ:   się termin składania ofert na dzień 28 maja 2021 r. godz.13:00

Pkt. 14  ppkt.1 SWZ:  ofert nastąpi w dniu 28 maja 2021 r. o godzinie 13:30

 

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP zgodnie z art.286 ust.9 Pzp.

Plik: „9. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (2).pdf”

 

Przedmiotowe zmiany,  są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu  i składaniu ofert.

 

-----------------------------------------------

WYJAŚNIENIA (3)

 

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i

  

 W załączeniu pełna treść wyjaśnień wraz z załacznikami katalog:  "10. wyjaśnienia treści swz (3).zip"

 

---------------------------------------

WYJAŚNIENIA (4)

 

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i

  

 W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  "11. wyjaśnienia treści swz (4).pdf" oraz plik: "

12. przedmiar dodatkowy.pdf"

 

----------------------------

 Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  3.220.000,00 zł brutto 

----------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "13. zestawienie 12-2021.pdf"

-----------------------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu  treść zawiadomienia plik:  „14. zawiadomienie 12-2021.pdf”

Załączniki

1. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP (106kB)    
2. specyfikacja warunków zamówienia (842kB)    
3.1 dokumentacja projektowa z przedmiarami 1 z 3 (46.7MB)    
3.2 dokumentacja projektowa z przedmiarami 2 z 3 (62.7MB)    
3.3 dokumentacja projektowa z przedmiarami 3 z 3 (4.9MB)    
6. wyjasnienia i zmiana SWZ (748.1kB)    
4. wzor umowy (275.1kB)    
7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (43.5kB)    
5. formularz oferty (66kB)    
8. wyjasnienia (2) (618kB)    
SWZ wersja do odczytu (128.1kB)    
SST_WYPOSAŻENIE_POMIESZCZEŃ (2MB)    
9. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2) (33.5kB)    
10. wyjaśnienia treści swz (3) (3.5MB)    
11. wyjaśnienia treści swz (4) (2.3MB)    
12. przedmiar dodatkowy (79.4kB)    
13. zestawienie 12-2021 (141.2kB)    
14. zawiadomienie 12-2021 (1MB)    

Metadane

Źródło informacji:Jacek Krzywoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Krzywoń
Data wprowadzenia:2021-05-07 14:42:16
Opublikował:Jacek Krzywoń
Data publikacji:2021-05-07 15:00:56
Ostatnia zmiana:2021-06-17 14:12:19
Ilość wyświetleń:3205