Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Posegregowanie drewna pozyskanego w wyniku realizacji inwestycji na terenach gminnych wraz z dalszą obróbką.

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 10 maja  2021 r. o godzinie 10:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami