Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Wykonanie obsady kwiatowej na wskazanych terenach miasta Nysy.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 7 kwietnia  2021 r. o godzinie 11:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-----------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

Szkółka drzew i krzewów ozdobnych Lak Roman

Wierzbięcice 19,48-303 Nysa

Cena ofertowa brutto: 48.500,00 zł