Zamknij okno Drukuj dokument

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Nysie

* Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska pok. 28)

* Rejestr pomników przyrody (Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska pok. 26)

* Rejestr instytucji kultury Gminy Nysa doc  (Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków pok. 221)

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (Gminny Zarząd Oświaty pok. 219)

* Rejestr uchwał Rady Miejskiej  (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 207)

* Rejestr wniosków Komisji Rady Miejskiej (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 207)

* Rejestr protokołów sesji Rady Miejskiej (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 207)

* Rejestr interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 207)

* Rejestr zarządzeń Burmistrza Nysy (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 206)

* Rejestr upoważnień Burmistrza Nysy (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 206)

* Rejestr spraw cywilnych (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 206)

* Rejestr skarg, wniosków i petycji (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 206)

* Rejestr przeprowadzonych kontroli (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 206)

* Rejestr  zamówień publicznych (Biuro Zamówień Publicznych pok. 226)

* Dawna ewidencja działalności gospodarczej Burmistrza Nysy  (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 124) 

* Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 124):
   - w lokalach gastronomicznych xlsx
   - w punktach handlowych xlsx

* Ewidencja udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 124)

* Ewidencja ludności (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 18 i 19)

* Rejestr mieszkańców (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 18 i 19)

* Rejestr wyborców (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 17, 18 i 19)

* Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 17)

* Ewidencja podatkowa nieruchomości (Wydział Finansowy pok. 36 i 34)

* Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków pok. 221)

* Ewidencja mieszkań komunalnych (Wydział Rozwoju Polityki Społecznej pok. 125)

* Rejestr Placówek Wsparcia Dziennego posiadających wydane przez Burmistrza zezwolenie na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Wydział Rozwoju Polityki Społecznej pok. 130)

* Rejestr decyzji o warunkach zabudowy (Wydział Planowania Przestrzennego pok. 223)

* Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym (Wydział Planowania Przestrzennego pok. 223)

* Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Wydział Planowania Przestrzennego pok. 223)

* Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 

* Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego w Nysie (Kancelaria i Archiwum Zakładowe, Kancelaria – parter)

* Rejestr umów (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 212)

  czerwiec 2019

  lipiec 2019

 

 

Załączniki

wykaz Umów do BIP CZERWIEC 2019 (23kB)    
bar (21.3kB)    
sklep (25.1kB)    
wykaz Umów do BIP Lipiec 2019 (25.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Sokołowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Sokołowska
Data wprowadzenia:2019-06-18 14:18:07
Opublikował:Agnieszka Sokołowska
Data publikacji:2019-07-08 07:44:43
Ostatnia zmiana:2019-08-08 08:40:31
Ilość wyświetleń:525