Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2021-05-07 14:42:16 Jacek Krzywoń Utworzenie
2021-05-07 15:00:43 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "1. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP " w pozycji nr 1
2021-05-07 15:00:43 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "2. specyfikacja warunków zamówienia" w pozycji nr 2
2021-05-07 15:00:49 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "3.1 dokumentacja projektowa z przedmiarami 1 z 3 " w pozycji nr 3
2021-05-07 15:00:54 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "3.2 dokumentacja projektowa z przedmiarami 2 z 3" w pozycji nr 4
2021-05-07 15:00:54 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "3.3 dokumentacja projektowa z przedmiarami 3 z 3 " w pozycji nr 5
2021-05-07 15:00:54 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "4. wzor umowy" w pozycji nr 6
2021-05-07 15:00:54 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "5. formularz oferty" w pozycji nr 7
2021-05-07 15:00:54 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "SWZ wersja do odczytu" w pozycji nr 8
2021-05-07 15:01:02 Jacek Krzywoń Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2021-05-07 15:17:08 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-12 12:40:30 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-12 12:40:48 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "6. wyjasnienia i zmiana SWZ" w pozycji nr 9
2021-05-12 12:40:48 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu " w pozycji nr 10
2021-05-12 12:40:49 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-21 09:54:27 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-21 09:55:02 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-21 09:56:22 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "8. wyjasnienia (2)" w pozycji nr 11
2021-05-21 09:56:22 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "SST_WYPOSAŻENIE_POMIESZCZEŃ" w pozycji nr 12
2021-05-21 09:56:23 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-21 09:57:00 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu " na pozycję nr 9
2021-05-21 09:57:06 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-21 09:57:57 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "4. wzor umowy" na pozycję nr 6
2021-05-21 09:57:57 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "5. formularz oferty" na pozycję nr 7
2021-05-21 09:57:57 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "SWZ wersja do odczytu" na pozycję nr 8
2021-05-21 09:57:57 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "6. wyjasnienia i zmiana SWZ" na pozycję nr 9
2021-05-21 09:57:58 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-21 09:58:41 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "3.2 dokumentacja projektowa z przedmiarami 2 z 3" na pozycję nr 4
2021-05-21 09:58:41 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "3.3 dokumentacja projektowa z przedmiarami 3 z 3 " na pozycję nr 5
2021-05-21 09:58:41 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "4. wzor umowy" na pozycję nr 6
2021-05-21 09:58:42 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-21 09:59:18 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "1. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP " na pozycję nr 1
2021-05-21 09:59:18 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "2. specyfikacja warunków zamówienia" na pozycję nr 2
2021-05-21 09:59:20 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-24 13:20:50 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-24 13:21:39 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-24 13:44:54 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-24 13:45:29 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "9. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2) " w pozycji nr 13
2021-05-24 13:45:29 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "10. wyjaśnienia treści swz (3)" w pozycji nr 14
2021-05-24 13:45:30 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-26 15:19:09 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-26 15:20:16 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-26 15:20:41 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "11. wyjaśnienia treści swz (4)" w pozycji nr 15
2021-05-26 15:20:41 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "12. przedmiar dodatkowy" w pozycji nr 16
2021-05-26 15:20:42 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-26 15:22:38 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "10. wyjaśnienia treści swz (3)" na pozycję nr 14
2021-05-26 15:22:38 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "11. wyjaśnienia treści swz (4)" na pozycję nr 15
2021-05-26 15:22:40 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-26 15:23:14 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "10. wyjaśnienia treści swz (3)" na pozycję nr 14
2021-05-26 15:23:15 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-26 15:33:47 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "6. wyjasnienia i zmiana SWZ" na pozycję nr 9
2021-05-26 15:33:47 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu " na pozycję nr 10
2021-05-26 15:33:48 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-28 13:03:25 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-28 13:54:53 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-05-28 13:55:12 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "13. zestawienie 12-2021" w pozycji nr 17
2021-05-28 13:55:13 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-06-17 14:11:30 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-06-17 14:11:54 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "14. zawiadomienie 12-2021" w pozycji nr 18
2021-06-17 14:11:55 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-06-17 14:12:19 Jacek Krzywoń Aktualizacja

Powrót