Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2021-01-22 13:50:48 Agnieszka Złotowska Utworzenie
2021-01-22 13:51:19 Agnieszka Złotowska Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2021-01-27 12:50:01 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXIV.530.21 RM z dnia 27.01.2021 r." w pozycji nr 1
2021-01-27 12:50:03 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2021-01-27 13:36:30 Agnieszka Złotowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXIV.530.21 RM z dnia 27.01.2021 r." na "Uchwała Nr XXXIV/530/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie przystapienia do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa."
2021-01-27 13:36:31 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2021-01-27 13:56:24 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Burmistrza Nysy z dnia 27.01.2021 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji." w pozycji nr 2
2021-01-27 13:56:24 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Burmistrza Nysy z dnia 27.01.2021 r.w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji." w pozycji nr 3
2021-01-27 13:56:26 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2021-02-02 12:52:39 Joanna Mrukowicz-Ternik Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie_konsultacje społeczne GPR_2.02.2021 r." w pozycji nr 4
2021-02-02 12:52:39 Joanna Mrukowicz-Ternik Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie_konsultacje społeczne GPR_2.02.2021 r." w pozycji nr 5
2021-02-02 12:52:39 Joanna Mrukowicz-Ternik Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie_konsultacje społeczne GPR_2.02.2021 r." w pozycji nr 6
2021-02-02 12:52:39 Joanna Mrukowicz-Ternik Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie_konsultacje społeczne GPR_2.02.2021 r." w pozycji nr 7
2021-02-02 12:52:39 Joanna Mrukowicz-Ternik Dodano załącznik o nazwie "Formularz konsultacyjny" w pozycji nr 8
2021-02-02 12:52:39 Joanna Mrukowicz-Ternik Dodano załącznik o nazwie "Karta projektu GPR" w pozycji nr 9
2021-02-02 12:52:41 Joanna Mrukowicz-Ternik Aktualizacja
2021-02-02 14:18:18 Joanna Mrukowicz-Ternik Usunięto załącznik o nazwie "Obwieszczenie_konsultacje społeczne GPR_2.02.2021 r."
2021-02-02 14:18:18 Joanna Mrukowicz-Ternik Usunięto załącznik o nazwie "Obwieszczenie_konsultacje społeczne GPR_2.02.2021 r."
2021-02-02 14:18:18 Joanna Mrukowicz-Ternik Usunięto załącznik o nazwie "Ogłoszenie_konsultacje społeczne GPR_2.02.2021 r."
2021-02-02 14:18:18 Joanna Mrukowicz-Ternik Usunięto załącznik o nazwie "Ogłoszenie_konsultacje społeczne GPR_2.02.2021 r."
2021-02-02 14:18:18 Joanna Mrukowicz-Ternik Usunięto załącznik o nazwie "Formularz konsultacyjny"
2021-02-02 14:18:18 Joanna Mrukowicz-Ternik Usunięto załącznik o nazwie "Karta projektu GPR"
2021-02-02 14:18:18 Joanna Mrukowicz-Ternik Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie_konsultacje społeczne GPR_2.02.2021 r." w pozycji nr 4
2021-02-02 14:18:18 Joanna Mrukowicz-Ternik Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie_konsultacje społeczne GPR_2.02.2021 r." w pozycji nr 5
2021-02-02 14:18:18 Joanna Mrukowicz-Ternik Dodano załącznik o nazwie "Formularz konsultacyjny" w pozycji nr 6
2021-02-02 14:18:18 Joanna Mrukowicz-Ternik Dodano załącznik o nazwie "Karta projektu GPR" w pozycji nr 7
2021-02-02 14:18:18 Joanna Mrukowicz-Ternik Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie_konsultacje społeczne GPR_2.02.2021 r." w pozycji nr 8
2021-02-02 14:18:18 Joanna Mrukowicz-Ternik Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie_konsultacje społeczne GPR_2.02.2021 r." w pozycji nr 9
2021-02-02 14:18:24 Joanna Mrukowicz-Ternik Aktualizacja1
2021-02-02 15:05:09 Joanna Mrukowicz-Ternik Usunięto załącznik o nazwie "Obwieszczenie_konsultacje społeczne GPR_2.02.2021 r."
2021-02-02 15:05:09 Joanna Mrukowicz-Ternik Usunięto załącznik o nazwie "Ogłoszenie_konsultacje społeczne GPR_2.02.2021 r."
2021-02-02 15:05:09 Joanna Mrukowicz-Ternik Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie_konsultacje społeczne GPR_2.02.2021 r." w pozycji nr 5
2021-02-02 15:05:09 Joanna Mrukowicz-Ternik Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie_konsultacje społeczne GPR_2.02.2021 r." w pozycji nr 9
2021-02-02 15:05:12 Joanna Mrukowicz-Ternik Aktualizacja2
2021-02-05 14:45:55 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Sprostowanie do Obwieszczenia Burmistrza Nysy z dnia 02.02.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany GPR" w pozycji nr 10
2021-02-05 14:45:55 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Sprostowanie do Obwieszczenia Burmistrza Nysy z dnia 02.02.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany GPR wersja do odczytu" w pozycji nr 11
2021-02-05 14:45:56 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2021-02-05 14:59:26 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "sprostowanie do Ogłoszenia Burmistrza Nysy z dnia 02.02.2021" w pozycji nr 12
2021-02-05 14:59:26 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Sprostowanie do ogłoszenia Burmistrza Nysy" w pozycji nr 13
2021-02-05 14:59:27 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2021-02-08 15:20:14 Łukasz Burmiński Dodano załącznik o nazwie "GPR Nysy Konsultacji społeczne 08.02.2021" w pozycji nr 14
2021-02-08 15:20:14 Łukasz Burmiński Dodano załącznik o nazwie "GPR Nysy Konsultacji społeczne 08.02.2021" w pozycji nr 15
2021-02-08 15:20:16 Łukasz Burmiński Aktualizacja
2021-02-08 15:22:09 Łukasz Burmiński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "GPR Nysy Konsultacji społeczne 08.02.2021" na "Projekt Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Nysa 08.02.2021r."
2021-02-08 15:22:09 Łukasz Burmiński Przesunięto załącznik o nazwie "GPR Nysy Konsultacji społeczne 08.02.2021" na pozycję nr 14
2021-02-08 15:22:09 Łukasz Burmiński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "GPR Nysy Konsultacji społeczne 08.02.2021" na "Projekt Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Nysa 08.02.2021r."
2021-02-08 15:22:10 Łukasz Burmiński Aktualizacja
2021-02-10 12:40:24 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Informacja podsumowaująca- wywiad GPR 10.02.21" w pozycji nr 16
2021-02-10 12:40:24 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Informacja podsumowaująca- wywiad GPR 10.02.21" w pozycji nr 17
2021-02-10 12:40:26 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2021-02-17 13:06:03 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Informacja podsumowująca - spotkanie GPR 16.02.21" w pozycji nr 18
2021-02-17 13:06:03 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Informacja podsumowująca - spotkanie GPR 16.02.21" w pozycji nr 19
2021-02-17 13:06:03 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Karta ARN Sp. z o.o." w pozycji nr 20
2021-02-17 13:06:05 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2021-03-05 13:58:36 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Informacja podsumowująca konsultacje społeczne - zbieranie uwag i wniosków" w pozycji nr 21
2021-03-05 13:58:37 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Informacja podsumowująca konsultacje społeczne 5.03.2021 r." w pozycji nr 22
2021-03-05 13:58:37 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Podziękowanie - konsultacje społeczne 5.03.2021 r." w pozycji nr 23
2021-03-05 13:58:38 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa 05.03.2021 r." w pozycji nr 24
2021-03-05 13:58:39 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "mapa_obszaru_zdegradowanego_skala_1_5000" w pozycji nr 25
2021-03-05 13:58:43 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "mapy_obszarow_rewitalizacji_skala_1_5000" w pozycji nr 26
2021-03-05 13:58:45 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2021-03-26 14:01:34 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Odstapienie od OOŚ dla zmiany GPR" w pozycji nr 27
2021-03-26 14:01:34 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Wykaz opinii" w pozycji nr 28
2021-03-26 14:01:37 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2021-04-07 14:11:39 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała NR XXXVI/603/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa”" w pozycji nr 29
2021-04-07 14:11:40 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "mapa obszaru zdegradowanego skala 1 5000" w pozycji nr 30
2021-04-07 14:11:43 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "mapy obszarow rewitalizacji skala 1 5000" w pozycji nr 31
2021-04-07 14:11:46 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2021-04-07 14:27:18 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXVI/603/21 GPR wersja do odczytu" w pozycji nr 32
2021-04-07 14:27:20 Agnieszka Złotowska Aktualizacja

Powrót