Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych

Bagnicki Dariusz - pok. 220 - tel. 77 4080518 - d.bagnicki@www.nysa.pl