Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Utrzymanie zieleni niskiej i czystości  na terenie I części parku miejskiego Nysie

Termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

GLOBSERWIS

 

Roman Jurecki

48-304 Nysa, ul. Słowackiego 7/2

 Cena ofertowa brutto: 111.000,00 zł