Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony pn.: Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu Nr I w Nysie

Termin składania ofert upływa w dniu 6 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00
W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

  W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 
plik: "zestawienie 35-2019"

      Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4)  ustawy Prawo zamówień publicznych,z uwagi na fakt iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: zawiadomienie  35-2019.pdf

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP (397.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. Wzór umowy (117.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. SIWZ (382.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. Formularze edytowalne (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. Zestawienie 35-2019 (149.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6. Zawiadomienie 35-2019 (834.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Lis
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Lis
Data wprowadzenia:2019-11-28 13:04:52
Opublikował:Andrzej Lis
Data publikacji:2019-11-28 13:06:01
Ostatnia zmiana:2019-12-10 12:56:20
Ilość wyświetleń:566