Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na Zakup monitorów Dell : Dell P2719H, Dell P2419H

Termin składania ofert upływa w dniu 30 października 2019 r. o godz. 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

GAMBIT Wojciech Jakubiec 

ul. Gdańska 5A/5, 48-303 Nysa

 Cena ofertowa brutto: 11.190,00 zł