Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

 

Nadzór weterynaryjny obejmujący:

 

1. stały nadzór nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt położonym w Konradowej 2

 

2. świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Nysa w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej oraz świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad wolno żyjącymi (w tym dzikimi) zwierzętami na terenie Gminy Nysa

 

Termin składania ofert upływa w dniu 14 grudnia 2023 r. o godzinie 12:00

 

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

 

 

-----------------------------------------------------------

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

Przychodnia Weterynaryjna

BERNARDYN Jacek Opara

Konradowa 7B, 48-303 Nysa

 

Cena ofertowa brutto

Stały nadzór nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt położonym w Konradowej 2,

świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Nysa w dni wolne od pracy, oraz po godzinach pracy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej oraz świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad wolno żyjącymi (w tym dzikimi) zwierzętami na terenie Gminy Nysa

63.504,00 zł

55.800,00 zł