Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach gminnych w 2023 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 stycznia 2023 r. o godzinie 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

„WRZOS”

ul. Wyspiańskiego 1, 48-300 Nysa

cena ofertowa brutto:  zgodnie z cenami jednostkowymi w formularzu ofertowym