Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Opracowanie raportu o stanie Gminy Nysa

Termin składania ofert upływa w dniu 18 stycznia 2023 r. o godzinie 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn

cena ofertowa brutto:  9.963,00 zł