Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o.

 ul. Piłsudskiego 32

48-303 Nysa

BIP EKOM Sp. z o.o.

Prezes: Tomasz Ogorzały

Rada Nadzorcza Spółki*:

  1. Bryja Izabela Joanna
  2. Cyganowska Jolanta Renata
  3. Fujarczuk Aneta Agnieszka    
  4. Muszyński Zdzisław
  5. Żakowska-Kluska Grażyna Ewa

*Osoby podano w kolejności alfabetycznej. Trzy pierwsze osoby - powołane przez Burmistrza Nysy. Dwie pozostałe osoby - wybrane przez pracowników Spółki.