Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie, obręb ewidencyjny: Wróblewskiego, stanowiącej działkę nr 43/10,

o obszarze 0,0628 ha, arkusz mapy 8, w celu ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej wynikającej z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 września 2019 r. o godz. 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

4Estate Remigiusz Bilicki

ul. 1 Maja 2/3, 59-300 Lubin

 Cena ofertowa brutto: 1.500,00 zł