Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Zakup ławostołów dla sołectwa Wyszków Śląski

Termin składania ofert upływa w dniu 25 września 2019 r. o godz. 13:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia.


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

NAMIX Sebastian Zielski

05-110 Jabłonna, ul. Szarych Szeregów 3

 Cena ofertowa brutto: 9.945,00 zł