Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Budowa Skate Parku w sołectwie Jędrzychów


Termin składania ofert upływa w dniu 29 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

--------------------------------------------

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.