„Przebudowa drogi w Kopernikach (Dz. Nr 713/1)


Termin składania ofert upływa w dniu 1 sierpnia  2022 r. o godzinie 10:00


 W załączeniu 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

---------------------------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 687.000,00 zł brutto

 

 ---------------------------------------------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "6. zestawienie 44-2022.pdf"

 

-------------------------------------------


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
(zgodnie z art.253 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia - plik: "7. Zawiadomienie o wyborze 44-2022.pdf"