Zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego i Mostowej w Nysie - zaprojektuj i wybuduj

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26 kwietnia  2022 r. o godzinie 09:00

 

W załączeniu

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2ba5c41a-754c-4d8e-972b-9000fa4c157e

-----------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 600.000,00 zł brutto

 

-----------------------------------------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "6. zestawienie 34-2022.pdf

-----------------------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

W załączeniu pełna treść zawiadomienia - plik: "7. zawiadomienie 34-2022.pdf"