Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Kontrola okresowa zgodnie z Art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego - obiektów budowlanych –obiektów mostowych w tym:

 kontrola roczna 59 obiektów i kontrola pięcioletnia 12 obiektów

Termin składania ofert upływa w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia.

---------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROBUD

Wojciech Knora

ul. Górna 35B/7, 44-122 Gliwice

 Cena ofertowa brutto: 5.450,00 zł