Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Dostawa i montaż wyposażenia  Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi im. J. H. Dąbrowskiego w Nysie e w ramach programu "Laboratoria przyszłości"

 

  Termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2021 r. o godzinie 09:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

--------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

Eszydłowski Łukasz Szydłowski

ul. Piekarska 1, 49-353 Zielęcice

Cena ofertowa brutto -67.800,09