Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Zakup kos spalinowych, kosiarek spalinowych oraz odkurzacza spalinowego do liści wraz z dostawą.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

PHU AGRO-BAZAR TRANSLATOR Marzanna Horodyska

ul. B. Prusa 2, 49-200 Grodków

 

Cena ofertowa brutto - 19.204,00 zł