Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną mieszkańców Białej Nyskiej, Goświnowic  i Hajduk Nyskich – realizacja budżetu obywatelskiego:

-  opracowanie dokumentacji projektowej,

- zakup i montaż urządzeń zabawowych i siłowni zgodnie z opracowaną dokumentacją    projektową.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  16 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia

-----------------

Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty.