Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Zakup ławostołów dla sołectwa Wyszków Śląski

Termin składania ofert upływa w dniu 16 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia.