Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Nysa

Termin składania ofert upływa w dniu 12 października 2021 r. o godzinie 11:00

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7de34e18-873f-4d8c-aaaa-2ca907b18793

 

-----------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art.284  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  " 6. wyjaśnienia treści swz .pdf"

-----------------------------------

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Na podstawie art.284  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  " 7. wyjaśnienia treści swz .pdf"

 

--------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  180.000,00 zł brutto.

--------------------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "8. zestawienie 31-2021.pdf"

----------------------------------------

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255  pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych – z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty