Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Dostawa i montaż infokiosku zewnętrznego w ramach projektu : „Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego”.

Termin składania ofert upływa w dniu 04 października 2021 r. o godzinie 11:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

----------------------

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnił postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadanej oferty niepodlegającej odrzuceniu.