Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

   Kontrola okresowa zgodnie z Art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego -   obiektów budowlanych –obiektów mostowych w tym:

   kontrola roczna 60 obiektów i kontrola pięcioletnia 11 obiektów,

Termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia 2021  r. o godzinie 10:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

--------------------------------------------------------------------------------

 

Zamawiający unieważnił postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty w wysokości - 24.932,10 zł przekracza kwotę jaką Zamawiąjący zamierzał przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia.

Kwota przeznaczona na sfinasowanie zamówienia - 18.000,00 zł