Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Wymiana pokrycia dachu w budynku Schroniska dla psów w Konradowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 09 sierpnia 2021  r. o godzinie 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY X-LAGOR Andrzej Rogalski

ul. Kossaka 10, 48-385 Otmuchów

Cena ofertowa brutto: 159.859,51 zł