Zaproszenie do złożenia oferty pn.:

Doposażenie placu zabaw w Skorochowie.

Termin składania ofert  upływa w dniu 26 lipca 2019 r. o godzinie 11:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz załącznikami