Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Dostawa sprzętu komputerowego  w ramach projektu „Zdalna szkoła +”

  

Postępowanie dotyczy realizacji projektu grantowego  „Zdalna szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12 maja  2021 r. o godzinie 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

----------------------------------------------

Wyjaśnienia treści zaproszenia

 

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga notebooka który posiada zintegrowany (wbudowany) port 1 Gbit LAN ? czy też port LAN może być w postaci przejściówki z portu USB , tzw. konwerter USB – LAN ?

Odpowiedź

Tak, zamawiający wyraża zgodę na przejściówkę

------------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

 

Wykonawca

 

Cena ofertowa brutto (PLN)

INFO-COIG MARCIN PRAŻUC

UL.Wojska Polskiego 3, 41-400 Mysłowice

11.600,00