Zaproszenie do składania ofert pn.

Zakup ławostołów dla sołectwa Wyszków Śląski

Termin składania ofert  upływa w dniu 22 lipca 2019 r. o godzinie 13:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

---------------------------------------------------------------

Zmiana treści zaproszenia

 

Jest:

Pkt. 3.2. Opis namiotu plenerowego oraz zestawów biesiadnych 

Ma być :

Pkt. 3.2. Opis zestawów biesiadnych

 

Tekst, który Zamawijący dodaje  pod zdjęciem ławostołów:

„Stelaż stołów oraz ław malowany proszkowo.

Stelaże ławostołów blokowane za pomocą zamka”.

 

Przedmiotowa zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.