Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Modernizacja szatni sportowej w Domaszkowicach – etap I.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 kwietnia  2021 r. o godzinie 10:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

---------------------------------------------------

Postępowanie unieważniono brak ofert.