Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

 

Wycinka i nasadzenie drzew w lesie na działkach nr 441 i 442 obręb Skorochów.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 lutego   2021 r. o godzinie 10:00 .

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  złożoną przez

Zakład Usług Leśnych, Tułowice.

 

Cena ofertowa brutto: 42.120,00 zł

 

Wykonawcy: WRZOS Nysa; Hi-technik Ziębice; Firma Szkoleniowo Usługowa Eco Nur Sp z o.o. Prudnik; P.H.U.P „WAKS” Otmuchów

- zostałi wykluczeniu z postępowania.

Wykonawcy nie spełnili warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej.