Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Wykonanie i montaż 5 szt. tablic przyrodniczych"

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15 lutego 2021 r. o godzinie 10:00.

W załączeniu pełna treść zaproszenia  

--------------------------------------------------------------------

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

 

Pytania

  1. Czy Państwo wysyłają nam grafiki, które mają być umieszczone na tablicach (chodzi o zdjęcia, logo w dobrej rozdzielczości)?
  2. Na jakim materiale mają być wykonane tablice? Dibond, PCV, jakiś inny materiał?
  3. Czy określają Państwo jak wizualnie mają wyglądać tablice ( chodzi o jakieś wskazówki na temat rozmieszczenia grafik, kolorystyki)?

 

Odpowiedzi

Ad.1. W przypadku 3 szt. tablic opisujących Otmuchowsko-Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu i 1 szt. tablicy z rybami Zamawiający przekaże jedynie logo i herb Nysy. Pozostałe elementy zdjęcia, mapa i inne leżą po stronie Wykonawcy. W przypadku 1 tablicy opisującej dr W. Grabińskiego Zamawiający przekaże logo, herb, opis i zdjęcie.

Ad.2. Tablice mają być wykonane na materiale trwałym z uwagi na ich montaż na zewnątrz. Zamawiający nie określa jego rodzaju.

Ad.3.  Zamawiający nie określa wyglądu tablic. Zgodnie ze wzorem umowy Projekt graficzny wymaga akceptacji Zamawiającego.

-------------------

<>

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA (2)

Pytania

  1. Czy konstrukcja ma być wykonana ze stali ocynkowanej, bez malowania.,

Czy też  można wykonać ze zwykłej stali z odpowiednim pomalowaniem i zabezpieczeniem?

  1. Jaka jest przewidziana całkowita wysokość konstrukcji nad poziomem gruntu?

 

 Odpowiedzi

 

Ad.1.     Konstrukcja ma być ze stali ocynkowanej bez malowania, jak na wzorze tablica_004.

Ad. 2.     Wysokość konstrukcji wymusza wysokość, na której zamieszczona zostanie tablica informacyjna.

Powinna być ona dobrana tak, aby osoba dorosła w pozycji wyprostowanej swobodnie mogła przeczytać zawarte na niej informacje. Zamawiający nie określa całkowitej wysokości konstrukcji.

 

 

--------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

Bogdan Waśniowski GABIDRUK , 32-087 Garlica Murowana, ul.Garlicka 100

cena ofertowa brutto: 4.797,00 zł