Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

 

„Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych w 2021 roku.”

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26 stycznia  2021 r. o godzinie 10:00 .

W załączeniu pełna treść zaproszenia