Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

 

„Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych w 2021 roku.”

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26 stycznia  2021 r. o godzinie 10:00 .

W załączeniu pełna treść zaproszenia  

 

----------------

Wyjaśnienia treści zaproszenia

 

 Pytanie

  1.      Pozycja Przedmiaru: 10 d. 1 - Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego, bruku, płyt . chodnikowych, brukowca na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem

Proszę o wyjaśnienie czy dotyczy to tylko uzupełnień po montażach i demontażach czy w szerszym zakresie – jeśli w szerszym zakresie to proszę o dokładniejsze określenie.

Odpowiedź:

            Pozycja nr 10 przedmiaru dotyczy uzupełnień miejscowych różnych (wymienionych)     

            nawierzchni po montażu i demontażu oznakowania.

 

Pytanie

 

2.     Doświadczenie zawodowe: Wymóg dotyczy prac związanych z utrzymaniem oznakowania.  Czy referencje na montaż oznakowania będą wystarczającym dowodem doświadczenia?

 

 Odpowiedź:

          Wymóg dotyczący prac związanych z utrzymaniem oznakowania obejmuje swym zakresem montaż  

          oznakowania. W związku z powyższym referencje na montaż oznakowania będą wystarczającym dowodem  

          doświadczenia zawodowego.

 

 Pytanie

3.     Formularz oferty: W załączonym wzorze brak miejsca na składniki cenotwórcze. Czy wpisać je w kosztorys czy zmienią Państwo wzór formularza?   

            

 Odpowiedź:

         Składniki cenotwórcze ceny kosztorysowej należy wpisać w ofercie według wzoru i konfiguracji paragrafu 14 wzoru umowy.

 

-------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

 

Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.

ul.Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa