Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

       

Utrzymanie zieleni niskiej i czystości  na terenie I części parku miejskiego w Nysie

 

Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2020 r. o godzinie 10:00 .

W załączeniu pełna treść zaproszenia