Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Budowa subregionalnego Centrum Przesiadkowego w Nysie w powiązaniu ze Szprychą nr 8 CPK – połączenie ścieżek rowerowych

Termin składania ofert upływa w dniu 20 października  2020 r. o godzinie 11 :00.  

W załączeniu pełna treść zaproszenia. 

--------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

 

             „BUDBIS” Sp. z o.o.  Sp. komandytowa

Konradowa 1 A, 48-303 Nysa

18.526,47 zł

  Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 17.220,00 zł brutto