Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

                                     Przebudowa drogi w Kępnicy – etap IV

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12 października  2020 r. o godzinie 12 :00.  

W załączeniu pełna treść zaproszenia. 

--------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

 

P.U.H. „Domax” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

89.771,72 zł

  Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 99.534,63  brutto.