Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Wymiana uszkodzonej latarni nr 389/O do oświetlenia drogi dojazdowej w kierunku garaży przy ulicy bocznej do ul. Saperskiej oraz wymiana uszkodzonej latarni nr 94/O oświetlenia ulicznego przy ul. Otmuchowskiej w Nysie.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 5 października  2020 r. o godzinie 10 :00.  

W załączeniu pełna treść zaproszenia. 

--------------------------------------

Wyjaśnienia treści zaproszenia


Pytania:
1) Jakie typy słupów są do wymiany ?

 (brak informacji na słupie)

2) Nysa ul. saperska - brak oprawy. Czy mamy liczyć razem z oprawą ? Czy mają Państwo tą oprawę ?

3) Nysa ul. saperska - w tym miejscu są słupy o numerach 358/O, 360/O. Prawdopodobnie powinien być nr słupa 359/O a nie jak w zgłoszeniu ofertowym 389/O.

4) Nysa ul. Otmuchowska - prawdopodobnie producent nie wykonuje już takich słupów. Można zastosować zamienniki tego lub innego producenta?

 

Odpowiedzi:

Ad.1 Do wymiany są słupy typu SAL 80K,

 

Ad.2 Oprawa została zniszczona w całości, należy doliczyć montaż oprawy drogowej typu URBINO LED ED 4300lm/740 04 szary II kl.

 

Ad.3 Przy ulicy bocznej do ul. Saperskiej słup powinien mieć numer 359/O

 

Ad.4 Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników słupów .

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców

--------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

 

„Eltrix” Dariusz Iżycki, Jerzy Dźwigała Sp.j

 ul. Wyspiańskiego 5-7, 48-300 Nysa

12.300,00 zł

  Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10.061,40 zł brutto.