Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2018 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) 

Informacje o wysokości udzielanychdotacji w roku 2019 dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Nysa.
1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2. Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej w której zorganizowano oddział przedszkolny
3. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jst
4. Wysokość kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jst
5. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
6. Wysokość subwencji dla szkół podstawowych niepublicznych
7. Wysokość subwencji dla szkół podstawowych - oddziałów gimnazjalnych

8. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jst z dnia 30 października 2019 r.

9. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny z dnia 30 października 2019 r.
10. Aktualizacja wysokości kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jst z dnia 30 października 2019 r.
11. Aktualizacja wysokości dotacji liczonych na podstawie subwencji dla niepublicznych szkół podstawowych z dnia 30 października 2019 r.